Think. Create. Use.

O mne

Ahoj, moje meno je Laura Ménová. Som študentka KISKU a absolventka bakalárskeho štúdia v dvojodbore anglický jazyk a literatúra a estetika.

Pracujem ako UX výskumníčka/dizajnérka v digitálnej agentúre FEO v Brne a predtým som absolvovala stáž v oblasti dátovej analytiky v PwC.

V rámci KISKu som tiež pomáhala s projektom na rozvoj podnikavosti pre študentov humanitných odborov a spolupracovala na tvorbe mikrokurzov pre rozvoj informačnej gramotnosti pre stredoškolákov.

Mojou radosťou je tvorenie, cestovanie a premýšľanie.