Terénní projekt

V rámci terénnho projektu som dostala možnosť podieľať sa na veci medzi dizajnom služieb a technológiami vo vzdelávaní, prípadne dizajnom vzdelávacieho materiálu. Spolupracovala som totiž na projekte Onlife pod záštitou KISKu , ktorý má za cieľ rozvoj informačnej gramotnosti na … Pokračovať v čítaní: Terénní projekt

Human-computer Interaction

Počas celého predmetu sme okrem preberania zaujímavého učiva k danej téme tiež tvorili skupinový projekt. Naša skupina mala projekt aplikácie na prehrávanie audiokníh. Vyskúšali sme si mapovanie užívateľských potrieb, tvorbu papierového prototypu, digitálneho prototypu a aj užívateľské testovanie. Predmet ma … Pokračovať v čítaní: Human-computer Interaction

Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Tento predmet ma veľmi bavil a pomohol mi tiež rozhodnúť sa písať diplomovú prácu z oblasti dizajnu služieb. Zoznámila som sa v ňom s rozličnými metódami výskumu a so základmi dizajnového myslenia a rámcov procesu dizajnovania. V rámci predmetu som … Pokračovať v čítaní: Design informačních služeb, rozhraní a interakcí