Organizace znalostí

Predmet zahrňoval poznatky z filozofie, sémiotiky či lingvistiky a prepájal ich s informačnou vedou. Učili sme sa napríklad o znakoch, klasifikácii a selekčných jazykoch. Jednou z tém boli tiež Funkční požadavky na bibliografické záznamy (FRBR). V rámci tejto témy sme … Pokračovať v čítaní: Organizace znalostí

Literatura, kultura a humanitní vědy

Literatúra a jej skúmanie sú úzko prepojené s rozličnými disciplínami z humanitných vied. My sme sa zaoberali konkrétne nasledujúcimi prepojeniami: Literatúra, kultúra a česká tradícia Literatúra a detský aspekt Literatúra, kultúra a filozofia Literatúra, kultúra a história Literatúra, kultúra a … Pokračovať v čítaní: Literatura, kultura a humanitní vědy

Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Tento predmet ma veľmi bavil a pomohol mi tiež rozhodnúť sa písať diplomovú prácu z oblasti dizajnu služieb. Zoznámila som sa v ňom s rozličnými metódami výskumu a so základmi dizajnového myslenia a rámcov procesu dizajnovania. V rámci predmetu som … Pokračovať v čítaní: Design informačních služeb, rozhraní a interakcí