Kým som

Vždy som bola kreatívna a chcela som niečo také zapojiť aj v mojej práci. Tvoriť, premýšľať… Hľadám prepojenia a presahy. Mám rada, keď je môj mozog niečím zamestnaný a ja tvorím, moje myšlienky rýchlo plynú a darí sa mi vymýšľať stále nové a nové nápady. Rada inovujem, konzultujem a brainstromujem. Zaujímajú ma rozličné online nástroje, ktoré objavujem a snažím sa naučiť, ako ich používať. Najradšej mám tie, v ktorých ide o tvorbu. Ak je môj výsledný produkt podarený, cítim hrdosť, ale zároveň istotu, že mám pred sebou ešte dlhú cestu. Rada skúmam nové veci a viem sa zapáliť pre to, čo ma zaujme a čo mi dáva zmysel.

Úspešne som zložila štátnu skúšku z anglického jazyka a preto pre mňa nie je problém komunikovať v angličtine. Medzi zaujímavé kurzy, ktoré som v škole absolvovala patria napríklad:

 • Úvod do prekladu
 • Kreatívna práca s informáciami
 • Úvod do psychológie
 • Psychológia v online vzdelávaní
 • Psychológia umenia
 • Nástroje dátovej analytiky
 • Úvod do jazyka SQL
 • Vizualizácia dát
 • Dizajn informačných služieb, rozhrania a interakcií
 • Human-computer interaction
 • Leadership
 • Čo hovoria obrazy? Čítanie a tvorba vizuálnych informácií
 • Základy algoritmického myslenia

Ukážka mojej práce v Canve: